Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring

Algemene Voorwaarden

Dit is de website en webshop van Kuro Neko B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te Luingnestraat 81, 8511 Aalbeke, België en ondernemingsnummer BTW BE 0693.991.250

Het gebruik van de website impliceert automatisch de aanvaarding van deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen altijd wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze pagina. 

Op elke transactie via onze webshop zijn naast de algemene voorwaarden, onze verkoopsvoorwaarden van toepassing.

Op alle workshops en lessenreeksen die door Kuro Neko zelf worden georganiseerd of bij Kuro Neko worden aangevraagd naast de algemene voorwaarden, onze dienstvoorwaarden van toepassing. De deelnemers worden geacht ze te aanvaarden door het enkele feit van hun inschrijving of door aanvaarding van een offerte.

Afwijkingen van deze voorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de deelnemer of van de vertegenwoordigers van Kuro Neko, zijn alleen dan aan Kuro Neko tegenstelbaar wanneer zij door Kuro Neko schriftelijk werden bevestigd en uitsluitend voor hetgeen expliciet is omschreven.

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden, verkoopsvoorwaarden of dienstvoorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door Kuro Neko om één van de in deze algemene voorwaarden, verkoopsvoorwaarden of dienstvoorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan die bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Voor elk geschil zijn de rechtbanken van de zetel van Kuro Neko bevoegd: rechtbanken van Kortrijk.


Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor Kuro Neko. Uw vertrouwen is voor ons van het grootste belang.

In deze Verklaring maken we openbaar welk informatiebeleid we hanteren voor de informatie die we over onze klanten verzamelen en bijhouden tot de manier waarop die informatie gebruikt, uitgewisseld of anderszins offline verwerkt wordt.

Mocht u vragen of klachten hebben met betrekking tot ons beleid of onze werkwijzen inzake privacy, neem dan contact met ons op.

Doel van de verwerking

Kuro Neko kan de persoonlijke of zakelijke gegevens die u verstrekt voor verscheidene doeleinden gebruiken. 

 • Informatie: indien u ons toestemming hebt gegeven kunnen wij u persoonlijk informeren over al onze activiteiten, producten en in het algemeen onze werking via e-mail, sociale media, telefonisch of per post.
 • Bestellingen: voor uw bestelling hebben we uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en u op de hoogte houden over uw bestelling. We geven uw gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum.
 • Marketing: wij kunnen uw gegevens gebruiken om onze activiteiten en producten beter op uw behoeften af te stemmen en wij kunnen u contacteren over ons donatiebeleid of andere activiteiten van financiële steun.

Kuro Neko stelt uw gegevens in principe niet ter beschikking van derde partijen, ook niet voor marketing doeleinden of statische onderzoeken, tenzij hier anders vermeld.

Cookies

Kuro Neko gebruikt cookies om uw surfervaring op de website gemakkelijker en aangenamer te maken. Cookies maken het ons ook mogelijk om de inhoud van onze website beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren, maar dat kan een nadelige weerslag hebben op de werking van bepaalde delen van onze website. Als u de website van Kuro Neko blijft gebruiken zonder uw cookie-instellingen te wijzigen, en als u op ‘OK’ klikt, nemen wij aan dat u de installatie van cookies aanvaardt. 

Cookiebeleid

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens een bezoek aan een website door een webserver in de browserdirectory van uw computer of op uw mobiele toestel wordt geplaatst. De cookie bevat een unieke code die uw browser identificeert tijdens een bezoek aan de website (‘sessiecookie’) of tijdens latere bezoeken aan dezelfde website (‘permanente cookie’). Alleen de webserver die de cookie heeft geplaatst kan die cookie lezen. De webserver heeft hierbij geen toegang tot andere informatie op uw apparaat (bv pc, tablet of smartphone). Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan u verwijderen via de instellingen van uw browser. 

Kuro Neko maakt gebruik van: 

 • Sessiecookies: Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.
 • Permanente cookies
 • First party cookies: Deze worden geplaatst door de bezochte website zelf.
 • Third party cookies: Via onze website worden ook cookies geplaatst van derde partijen: via advertenties die verschijnen op onze website, sociale media, Google Analytics, … Hierop heeft Kuro Neko geen invloed. De privacyverklaringen van de desbetreffende partijen zijn hierop van toepassing.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. 

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan u vertonen. Deze cookies kan u centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Wanneer er wezenlijke veranderingen of updates worden aangebracht in deze Privacyverklaring, zullen we gedurende 30 dagen bovenaan deze pagina een bericht plaatsen waarmee we gebruikers op deze veranderingen of updates wijzen. Indien wij uw persoonsgegevens willen gaan gebruiken op een manier die afwijkt van de manier die gold op het moment dat de gegevens werden verzameld, stellen we u daarvan in kennis en krijgt u de mogelijkheid om aan te geven of wij uw persoonsgegevens al dan niet op die nieuwe manier mogen gebruiken.

Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens

Klopt er iets niet of wilt u uw gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan gerust contact op met onze klantenservice.

Luingnestraat 81

8511 Aalbeke

tel.: +32 56 140 240

e-mail: catcafe@kuro-neko.be

Disclaimer

Afstand van aansprakelijkheid

De op deze website getoonde informatie wordt door Kuro Neko met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Kuro Neko verstrekt door middel van deze website louter informatie over de diensten die door Kuro Neko worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Kuro Neko aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website.

Hoewel Kuro Neko alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Kuro Neko niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Kuro Neko worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Kuro Neko uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Kuro Neko worden onderhouden wordt afgewezen.

Kuro Neko is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige vorm van schade, direct of indirect, door het gebruik van de informatie op deze site of de onmogelijkheid om die te raadplegen, noch voor enige schade of nadeel die u oploopt door het gebruik van het online betaalsysteem. 

Voor het online betaalsysteem gelden enkel de voorwaarden van het online betaalsysteem. Kuro Neko doet zijn best om de informatie zo up-to-date en juist mogelijk op de site te zetten. Toch kan het zijn dat dit niet altijd het geval is. Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuistheden, onvolledige informatie of ontbrekende informatie of de onbruikbaarheid ervan. De informatie, namen, afbeeldingen, foto’s, logo’s en iconen, enz. die op of via deze site beschikbaar zijn, zijn puur illustratief en creëren geen enkele verbintenis in hoofde van Kuro Neko. 

Kuro Neko is niet aansprakelijk voor virussen en andere ICT-problemen die ontstaan door het gebruik van deze site. Bezoekers van onze site verbinden zich ertoe toe om de optimale werking en de beveiliging van de site niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe ze geen toegang hebben.

Bescherming van het intellectuele eigendomsrecht

De informatie, waaronder alle redactioneel materiaal, informatieve teksten, foto’s, illustraties, tekeningen en ander grafisch materiaal, namen, logo’s, handelsmerken en andere merken, op deze site is eigendom van Kuro Neko en is beschermd door het auteursrecht, het databankenrecht, het merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. De informatie mag alleen gebruikt worden voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U verklaart zich akkoord de informatie niet te reproduceren, te verdelen of mee te delen aan derden, al dan niet met winstoogmerk, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kuro Neko. Niets van wat op deze site staat, mag worden geïnterpreteerd als het geven van een uitdrukkelijke of stilzwijgende licentie om enig intellectueel eigendomsrecht van Kuro Neko of een derde te gebruiken. Ook Kuro Neko zelf probeert elke schending van intellectuele eigendomsrechten te vermijden. Vindt u op onze site een foto of andere informatie die volgens u een schending uitmaakt van uw rechten, contacteer ons en we zorgen samen voor een oplossing.


Verkoopsvoorwaarden

Algemene bepalingen

De e-commerce website van Kuro Neko biedt haar klanten de mogelijkheid om producten uit haar webshop online aan te kopen. 

Samen met de algemene voorwaarden zijn deze specifieke verkoopsvoorwaarde van toepassing op elke bestelling die door een bezoeker van de webshop wordt geplaatst (“klant”).

Bij het plaatsen van een bestelling moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Voor alles wat niet geregeld is in deze voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.

Prijs

Al onze prijzen zijn steeds in euro en inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. 

Indien er postkosten, leveringskosten, vervoerskosten of andere kosten van toepassing zijn, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is louter illustratief bedoeld en kan afwijken van de werkelijkheid. Contacteer ons gerust, bij twijfel over een product.

Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die in België wonen. 

Buitenlandse klanten nemen best vooraf contact met ons  vooraleer hun bestelling te plaatsen. 

Ondanks het feit dat de online catalogus en de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Kuro Neko niet.

Kuro Neko is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Kuro Neko is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, vragen wij de klant om vooraf contact op te nemen met ons. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Kuro Neko. Kuro Neko kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Online aankopen

 • Kies uw producten: Zoek eerst het product dat u wil kopen. Leg het dan via de knop “IN WINKELMAND“ in uw digitale winkelmand. U kunt nu verder winkelen of verder gaan met bestellen.
 • Bezorgen of ophalen: Duid aan of u bij ons zelf uw bestelling komt ophalen dan wel deze per post wilt laten bezorgen.
 • Identificatie: Heeft u een account? Als u inlogt op uw Kuro Neko-account gaat het bestellen veel sneller. Nog geen account? Ook zonder account kan u bestellen, dan hebben we nog wel even uw gegevens nodig. Dat is zo gedaan, een kwestie van invullen. We raden u aan een account te maken, want dat heeft heel veel voordelen. Gelukkig gaat dat heel makkelijk.
 • Controleren en betalen: Kies een van de betaalwijzen:
  • Bancontact
  • Visa/Mastercard
  • Paypal
  • Overschrijving
 • Check: U krijgt nu een overzicht. Klopt alles wat er staat?
 • Betalen. Dan pas is uw bestelling afgerond!
 • Klaar! Uw bestelling is geplaatst. U hoeft enkel te wachten of u rep u naar onze winkel. Heeft u spijt van uw aankoop? Niet getreurd. U moet dan wel onze herroepingsprocedure volgen. Die staat hier wat verder uitgelegd. 

Kuro Neko is gerechtigd bestellingen te weigeren die worden geplaatst door een klant die eerder een ernstige tekortkoming heeft vertoond. Liep er iets fout tijdens uw bestelprocedure, dan is Kuro Neko niet verantwoordelijk, maar zal u hierover wel gecontacteerd worden. Alle betalingen verlopen via onze externe partners. Zij zorgen voor een veilige afhandeling van de transactie.

Betaling

Er wordt contant bij aankoop betaald dan wel onmiddellijk bij het plaatsen van de bestelling via de webshop. Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Kuro Neko beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling, vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning, een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Kuro Neko zich het recht voor de niet (volledig) betaalde bestellingen te annuleren en de goederen achter te houden of terug te eisen.

Levering

De eigendom van de verkochte goederen blijft tot op het moment van de volledige betaling bij Kuro Neko. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Kuro Neko was geboden.

De vermelde leveringstermijnen zijn steeds indicatief. Kuro Neko kan genoodzaakt zijn de leveringstermijnen aanpassen, leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden op te leggen aan de levering. Wij zullen u daarvan in kennis stellen.

Wanneer u bij uw bestelling hebt aangegeven dat u uw bestelling wilt komen ophalen in de winkel, zullen wij u verwittigen wanneer uw bestelling klaar is.

Dit kan per email of telefonisch naargelang u uw voorkeur hebt aangeduid bij uw bestelling.

Garantie

Op alle aangeboden producten op de website is de wettelijke garantie van twee jaar van toepassing, mits geldig aankoopbewijs. Wij raden u aan de oorspronkelijke verpakking te bewaren.  

Kuro Neko zoekt steeds naar de beste leveranciers voor haar producten en diensten. Wanneer u toch iets mocht merken aan het product, neem gerust contact met ons op.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan Kuro Neko.

Binnen de 14 kalenderdagen na vaststelling van het gebrek moet dit door de klant worden gemeld. Na deze termijn vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, verkeerd wassen, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik, waarbij vermelde opsomming geenszins exhaustief is. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten of gebreken die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht een gebrek te zijn dat aanwezig was bij de levering van het goed, behoudens tegenbewijs door de klant.

Algemene voorwaarden

Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen. De consument heeft het recht aan Kuro Neko mee te delen dat hij afziet van de aankoop of donatie, zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering, de goederen op hun kosten terug te bezorgen aan Kuro Neko. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag:

 • In geval van dienstenovereenkomsten of van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd: “van de sluiting van de overeenkomst”
 • Voor verkoopovereenkomsten (met inbegrip van overeenkomsten die zowel goederen als diensten betreffen) : “waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.”
 • Voor overeenkomsten waarbij de klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd : “waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.”
 • Voor overeenkomsten betreffende de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen : “waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.”
 • Voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode : “waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.”

Als de klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Kuro Neko zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Dit bedrag wordt afgehouden van de terugbetaling.

U kan uw aankoop niet herroepen voor volgende zaken:

 • Dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst.
 • De levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Kuro Neko geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
 • De levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
 • De levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid.
 • De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.
 • De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.
 • De levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft.
 • De levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
 • De levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties; overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling.
 • De terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien.
 • De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant en mits de klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software).
 • De overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.
 • Tijdelijke aanbiedingen en buitenkansjes, afgeprijsde producten.

De terugbetaling zal gebeuren als het teruggestuurde goed ontvangen is onder de hiervoor bepaalde voorwaarden.

Klantendienst

De klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 56 140 240, via e-mail op catcafe@kuro-neko.be of per post op het volgende adres: Kuro Neko B.V.B.A., Luingnestraat 81, 8511 Aalbeke. Indien u een klacht heeft, kan u die formuleren aan bovenstaand adres.

Dienstvoorwaarden

Inschrijvingen

Inschrijven is mogelijk tot drie werkdagen voor de start van de workshop of lessenreeks.

Inschrijven kan via de website, via e-mail of per telefoon. Minderjarigen kunnen zich enkel inschrijven mits toestemming van hun ouders of voogd.

Een inschrijving is pas definitief als het verschuldigde bedrag is betaald.

De deelnemer ontvangt na betaling een e-mail van Kuro Neko ter bevestiging van zijn  inschrijving.

Voor elke workshop en lessenreeks wordt een minimum aantal deelnemers bepaald. Indien er minder inschrijvingen zouden zijn, wordt de cursus of workshop afgezegd en worden de ingeschreven deelnemers volledig terugbetaald.

Voor elke workshop en lessenreeks wordt ook een maximaal aantal deelnemers bepaald. Zij die een inschrijving aanvragen nadat dit maximum is bereikt worden op een wachtlijst gezet en worden bij eventuele annulaties ingeschreven. Indien zij niet meer kunnen worden ingeschreven kunnen zij bij voorrang op de eerstvolgende cursus met hetzelfde onderwerp worden ingeschreven.

Offertes

Alle offertes zijn vrijblijvend en kunnen door Kuro Neko steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Offertes kunnen door Kuro Neko tevens binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.

Offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard door een voor aanvaarding ondertekend exemplaar te bezorgen aan Kuro Neko. Dit kan per post of langs elektronische weg. Kuro Neko is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan.

 Prijs

De prijzen die op de website worden vermeld voor particuliere inschrijvers zijn steeds inclusief BTW.

De prijzen die vermeld worden op de offertes zijn exclusief BTW. Het BTW-bedrag en totaalbedrag inclusief BTW zullen wel vermeld worden op de offerte.

Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

Betalingsvoorwaarden

Particuliere inschrijvers dienen steeds op voorhand het verschuldigde bedrag over te schrijven op het rekeningnummer van Kuro Neko. Indien de termijn tussen de inschrijving en de datum van de workshop daarvoor te kort is, dient de deelnemer een overschrijvingsbewijs mee te brengen naar de workshop zelf.

Organisaties betalen via factuur. De factuur wordt opgemaakt na aanvaarding van de offerte. De factuur betaalt u voor of ten laatste op de vervaldatum die op de factuur vermeld staat.

 Annulatie door particuliere deelnemer

Een particuliere deelnemer kan zijn inschrijving steeds annuleren. Dit dient te gebeuren per telefoon of door een e-mail te sturen naar catcafe@kuro-neko.be

De volgende regeling geldt bij annulatie door een particuliere deelnemer:

 • Wanneer een deelnemer zijn inschrijving minder dan 7 werkdagen maar meer dan 24 uur vóór de aanvang van de workshop annuleert, dan zal 50 % van het verschuldigde lesgeld worden aangerekend, behoudens in die gevallen waar de annulatie het gevolg is van overmacht.
 • Bij annulatie binnen de 24 uur voor de aanvang van de workshop, zal het volledige lesgeld aangerekend worden, behoudens in die gevallen waar de annulatie het gevolg is van overmacht.

Als een deelnemer niet aanwezig is op de workshop waarvoor hij ingeschreven is en dit zonder op voorhand geannuleerd te hebben, dan staat deze afwezigheid niet gelijk aan een annulatie en worden de lesgelden niet terugbetaald. Indien de betrokken deelnemer achteraf evenwel kan aantonen dat hij niet heeft geannuleerd wegens overmacht, dan wordt deze afwezigheid wel aanzien als een annulatie waarop de regeling zoals hiervoor voorzien van toepassing is.

Annulatie of wijziging door een rechtspersoon / professionele deelnemer na aanvaarding van een offerte

Een rechtspersoon / professionele deelnemer kan na aanvaarding van een offerte zijn bestelling nog wijzigen of annuleren. Dit kan per telefoon of een e-mail naar catcafe@kuro-neko.be

De volgende regeling geldt bij annulatie door een rechtspersoon / professionele deelnemer:

 • Tot 7 werkdagen voor aanvang van de workshop, is de rechtspersoon / professionele deelnemer gehouden Kuro Neko te vergoeden voor reeds gemaakte kosten. Indien er nog geen kosten zijn gemaakt, wordt een administratieve kost van €50 aangerekend.
 • Wanneer een rechtspersoon / professionele deelnemer minder dan 7 werkdagen maar meer dan 24 uur voor de aanvang van de workshop annuleert, dan zal 50% van het totale offertebedrag gefactureerd worden.
 • Bij annulatie binnen de 24 uur voor aanvang van de workshop is de rechtspersoon / professionele deelnemer het volledige factuurbedrag verschuldigd.

Onder een wijziging wordt verstaan dat één of meer essentiële elementen van de workshop veranderen waardoor de workshop niet kan plaatsvinden zoals oorspronkelijk voorzien. Onder deze essentiële elementen vallen de datum en het uur waarop de workshop moet doorgaan, de lesgever, het maximum aantal deelnemers en het onderwerp van de workshop.

Voor deze essentiële wijzigingen gelden dezelfde regels als die voor annulaties.

Nadat de wijziging is goedgekeurd door Kuro Neko wordt een aangepaste offerte opgemaakt ter aanvaarding door de klant.

Stopzetting van een lessenreeks

Indien een particulier bij Kuro Neko inschrijft voor een lessenreeks, wordt een engagement aangegaan voor de duur van de op de website bij de betreffende lessenreeks vermelde duur.

Indien de deelnemer gedurende de lessenreeks de cursus wenst stop te zetten of te onderbreken, dan is dit mogelijk. Er vindt echter geen terugbetaling plaats van reeds betaalde bedragen en de nog niet betaalde bedragen blijven verschuldigd.

In geval van overmacht is de deelnemer enkel de bedragen voor de reeds gevolgde lessen verschuldigd.

 Annulatie door Kuro Neko

Kuro Neko heeft het recht een workshop of lessenreeks te annuleren tot vijf werkdagen voor aanvang van de betreffende workshop of lessenreeks. De deelnemers krijgen hiervan vijf werkdagen voor aanvang van de workshop of lessenreeks bericht. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden. Indien de deelnemer hiervan gebruikmaakt, wordt het bedrag voor deelname niet terugbetaald. In andere gevallen wordt het bedrag terugbetaald.

Indien een (gedeelte van een) workshop niet kan doorgaan omdat Kuro Neko, om welke reden dan ook, niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden de deelnemers terugbetaald voor het gedeelte van de workshop dat niet kon doorgaan. In het geval er een factuur is opgemaakt voor de betreffende workshop, wordt er een creditnota opgemaakt ten belope van het terug te betalen bedrag.

 Aansprakelijkheid

Elke deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor de schade die hij of zij, tijdens de workshops en lessenreeksen georganiseerd door Kuro Neko, zowel direct als indirect heeft veroorzaakt aan goederen, lesmateriaal, eigendommen, leslokalen, gebouwen en personen, en dit zonder dat er sprake dient te zijn van opzet.

In de mate wettelijk toegelaten, aanvaardt u dat Kuro Neko niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die resulteert uit haar fout, behoudens in geval van opzettelijke fout, grove nalatigheid en fraude. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Kuro Neko beperkt tot het bedrag dat de deelnemer betaalde voor de deelname aan de betreffende workshop en lessenreeks.

Kuro Neko is evenmin aansprakelijk voor enige onrechtstreekse of gevolgschade, met inbegrip van maar zonder beperking tot verlies van inkomsten, verlies van winst en reputatieschade.

Kuro Neko kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen tijdens de van haar uitgaande workshops en lessenreeksen.

 Klachten

Klachten aangaande het verloop van een workshop dienen binnen de 14 kalenderdagen na de datum van de betreffende workshop schriftelijk en met duidelijke omschrijving aan Kuro Neko kenbaar gemaakt te worden.

Klachten aangaande een factuur dienen binnen de 14 kalenderdagen na de datum van de verzending van de factuur schriftelijk bij Kuro Neko ingediend te worden.

Indien de klacht naar het oordeel van Kuro Neko gegrond is, kan Kuro Neko kiezen, rekening houdend met de belangen van de klant en de aard van de klacht, tussen vervanging van de geleverde dienst of het toekennen van een prijskorting.

Een eventuele schadevergoeding die ten gevolge van een klacht aan een deelnemer of organisatie uitgekeerd dient te worden, kan nooit hoger zijn dan het voor de betreffende workshop verschuldigde inschrijvingsbedrag of factuurbedrag.